Fiskemetoder

Tillåtna metoder är spinnfiske och flugfiske. Trolling, mete och släpfiske är ej tillåtet. Endast 1 aktivt spö per fiskare får användas. Endast artificiella beten får användas.

Catch & Release
Abu Garcia Perch Open är en ren C&R tävling och fiskare som ej respekterar detta blir diskvalificerade från tävlingen. Med andra ord så ska ALLA abborrar släppas tillbaka i god C&R anda och huggkrok är ej tillåtet.

Mätning & registrering

Minimilängd för abborrar som ger poäng i tävlingen är 35 cm. Endast abborrar som har blivit fångade, mätta, fotograferade, registrerade och utsläppta i god C&R anda ger poäng.

Fiskar som ska registreras i tävlingen ska fotograferas två gånger. 1 bild med fisken mot måttbrädan (fiskens mun mot kanten på måttbrädan och måttskala tydligt synlig) och 1 bild där fångstmannen håller i fisken. Det är oerhört viktigt att det går att avgöra fiskens längd med hjälp av fotot. OBS! Mätbrädans nummer måste synas på fotot. Tveksamma bilder kommer ej att ge poäng!

När fisken är fotograferad så registreras den i tävlingen via vår webbapp där ni fyller i all fångstdata och laddar upp båda bilderna.

Poängsystem
Poängen baseras på längd där 1cm = 1 poäng. I lagtävlingen räknas de 7 längsta fiskarna under de två tävlingsdagarna. Vid oavgjort resultat vinner det lag som har längsta toppfisken. Om det även där är lika så är det näst längsta toppfisken som räknas osv. Har båda lagen exakt lika stora fiskar vinner det lag som först fick sin största.

Båt & Säkerhet
Maximalt 3 tävlande per båt, alltså 3-manna lag. Alla tävlanden ska använda flytväst eller flytoverall och ska följa rådande fartbegränsningar och fiskebestämmelser.

Fartbegränsning gäller vid passerande av annan tävlingsbåt. Max 5 knop vid avstånd närmare än 50 meter. Arrangören står ej som ansvarig för eventuella dödsfall, olyckor eller skador. Det är upp till den tävlande att ansvara för sin egen försäkring.